ויקיראסט community
Advertisement

תחביר התבנית

{{אזהרה כללית|כיתוב שיופיע בתוך האזהרה}}

דוגמאות לשימוש בתבנית

קוד ויקי תוצאה
{{אזהרה כללית|נא לקרוא בעיון את הדיון בדף השיחה לפני הגעה למסקנות!}}
{{אזהרה כללית|שימו לב!}}

הערות


Advertisement