FANDOM


שמש הוא הפרק השישי של הסיפור ראסט. הוא הפרק השישי בארק "פרולוג" של הסיפור. הפרק פורסם ב-12 ביוני, 2006.

תקצירעריכה

אוויר נשלח בידי קסם לאתר חבר יאקוזה לשעבר שברח מהכלא. אוויר מגלה מאחיו של הפושע שהוא מחפש ילדה שהחזיקה שבב חשוב. אוויר מגלה שאותו פושע רודף אחרי שבב, אותו האקר מצליח לאתר עבורו, בקניון.

אש, קארין ודשא עוזרים בקניון לילדה בשם סיריין. סיריין מספרת להם שהיא גנבת ושהיא בורחת ממישהו כבר כמה ימים. דשא מציע לסיריין להיות עוזרת הבית של האלמנטים. סיריין חושפת שהיא גנבה שבב שבגללו רודף אחריה פושע בשם גיבסי. סיריין רוצה למכור את השבב אבל דשא משכנע אותה שלא.

מים וקיירו שומעים יריות ומים רץ לאזור. אוויר גם מגיע ומגלה שגיבסי מאיים על השאר. אש מנסה להילחם אבל נורה בכתפו. גיבסי יורה על הכנף של אוויר. אוויר ואש נצמדים זה לזה וכשגיבסי יורה, מופיע שם אלמנט חדש, שמש.

דמויותעריכה

אוויר

קסם

אש

קארין

סיריין

דשא

מים

קיירו

גיבסי

הופעת בכורהעריכה

שמש

הערותעריכה

  • זהו היום השלישי בסיפור.
  • זוהי הפעם הראשונה בה האלמנטים מתמזגים.
  • זהו הפרק הראשון בו יש אלמנטים שלא מופיעים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.