FANDOM


הסיפורים הללו לא קשורים ברובם לעלילה של ראסט, אבל מלמדים המון על הדמויות ומתרחשים באותו רצף זמן.

רשימת סיפוריםעריכה

מספר פרק מספר פרק בעונה שם הפרק תאריך פרסום מקורי
1 1 קרח 31 ביולי, 2006
2 2 נוצות 9 באוגוסט, 2006
3 3 החלפ|ות הט~ירוף 6 באוקטובר, 2006
4 4 הבחירה בין החיים לבין המוות 24 בנובמבר, 2006
5 5 על גמלים ופרות 26 בנובמבר, 2006
6 6 הקרב בין הגלים לשלכת 27 בדצמבר, 2006
7 7 זיכרונות אדומים 6-11 בפברואר, 2007
8 8 אפור 1 באפריל, 2007
9 9 שלג 9 באפריל, 2007
10 10 רק מלאך 26 במאי, 2007
11 11 רקדן הקרח 20 ביוני, 2007
12 12 דופק 29 בינואר, 2008
13 13 פעמון רוח 10 ביולי, 2008
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.