ויקיראסט community
Advertisement

חישולים הן דרגות שניות של האלמנטים השונים.

לאלמנט שמחשל יש צמידי עור עבים במקום צמידי מתכת.

תנועת הניתוק מחישול היא פרישת שתי הידיים לצדדים עם האצבע הראשונה בכל יד מושטת.

את החישולים גילו האלמנטים בפרק דרגה שנייה.

ראה גם

רשימת מיזוגים

Advertisement